Diller

Genel Bilgi

 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1982 yılında kurulmuştur. Bünyesinde tıp, veteriner, beden eğitimi ve spor ile hemşirelik alanlarında bulunan 34 anabilim dalında açılmış 29 Yüksek Lisans ve 32 Doktora Programı ile modern eğitimin tüm imkânlarını kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda rekabet edecek seviyede eğitim vermekteyiz.

Ulusal ve uluslararası öğrenci kabul eden enstitümüz kuruluşundan bu güne, yüksek lisans programlarında 369 ve doktora programlarında 384 araştırmacı yetiştirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Enstitümüzde halen 525 öğrenci lisansüstü eğitim almaktadır.

Enstitümüzün ulusal ve uluslararası alan indeksleri tarafından dizinlenen, süreli ve hakemli iki yayını bulunmaktadır. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp) genel tıp alanında yılda 3 sayı ve ortalama 30 makale; Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner) ise veteriner hekimlik alanında yılda 3 sayı ve ortalama 30 makale ile araştırmacıların hizmetindedir. 30 yıldır kesintisiz yayınlanan dergilerimiz Index Copernicus, Cab Abstracts/ Global Health, Tubitak-Ulakbim (Türk Tıp Dizini), Tubitak-Ulakbim (Yaşam Bilimleri), Ulusal Atıf Dizini (Ulakbim), Ulusal Atıf Indeksi (Türk Medline Sağlık Bilimleri Ulusal Yayınlar Veri Tabanı Atıf İndeksi), Türkiye Atıf Dizini (Türkiye Citation Index) ve Index Copernicus International tarafından indekslenmektedir. 

Türkçe