Diller

Üst Menu

User menu

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin yüksek lisans için 65/100, doktora için 75/100 ortalamaya sahip olması, FF notunun olmaması ve yüksek lisans için 120 ECTS, doktora için 240 ECTS krediyi almış olması.

Türkçe