Diller

Program Yeterlilikleri

1. Sağlık bilimleri ile ilişkili problemlerde kullanmak üzere temel bilimler ve ilgili diğer alanlarda yeterli altyapıya sahiptir.

2. Sağlık bilimleri ile ilgili problemleri çözümüne katkı sağlayamak amacıyla teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini ve cihazlarını kullanır.

3.  Sağlık Bilimleri alanında karşılaştığı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar ve pratik çözümler geliştirir.

4. Sağlık Bilimleri için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

5. Deney ve/veya simulasyon tasarlar, yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve sonuçları yorumlar.

6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

7. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

8. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

9. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

10. Hayat boyu öğrenme istidatı, yeteneği ve eğilimine sahiptir.

11.  Alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası çalışmalarda uygular

12. Bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

Türkçe